LOVE TO ROCK FESTIVALS MUSICALS SOCIETAT LIMITADA ha rebut una subvenció TURISME COMUNITAT VALENCIANA

L’entitat LOVE TO ROCK FESTIVALS MUSICALS SOCIETAT LIMITADA ha rebut una subvenció TURISME COMUNITAT VALENCIANA en el marc de la Resolució de 19 de desembre de 2023, de la Presidenta de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió d’ajudes derivades de la resolució de 5 de maig de 2023, del President de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes d’impuls a la competitivitat turística per a l’any 2023. Programa 2. Esta subvenció té per expedient CMV-29-23 i ha finançat amb
43.894,07.-€ el projecte: “LOVE TO ROCK”.